Het Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Vacant Johannes Kolthof Harmen Bouma
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Cuperusstrjitte 13
    9081 AH Lekkum
     
Leden    
Aukje Gardenier Sipke Jager  
Cuperusstrjitte 13 Michaelpaed 13  
9081 AH Lekkum 9081 AZ Lekkum  
     
Henri Meijer Chris v.d. Let  
Terp 17 Terp 8  
9081 AV Lekkum 9081 AV Lekkum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Jaarvergadering 2018

Datum: 17 april 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kaatsveld Lekkum

1. Opening

2. Mededelingen, ingezonden stukken

3. Notulen jaarvergadering 2017

4. Jaarverlag 2017

5. Financieel verslag 2017

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

7. Bestuursmutaties:
Functie voorzitter vacant.
Tussentijds aftredend - Nynke Opperman.
De volgende personen hebben zich aangemeld om zitting te nemen in het bestuur:
Henri Meijer, Sipke Jager, Harmen Bouma (penningmeester) en Chris v.d. Let.

8. KNKB (wel of niet lid blijven)

9. Wedstrijdagenda 2018

10. Jeugdbestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!