De Voorzitter

VOORWOORD SEIZOEN 2018

Beste kaatsvrienden

In de bestuursvergadering van januari besloten we als bestuur omeen extra ledenvergadering te houden, omdat wij als bestuur vonden dat we zo niet door konden gaan. Er moesten gewoon bestuursleden bij, ook omdat er twee bestuursleden ophouden.
Onze vraag als bestuur was dan ook, heeft de kaatsclub Reitsje Him nog bestaansrecht?
Na twee vergaderingen kunnen we zeggen ja, de kaatsclub heeft bestaansrecht.

We kunnen ons dan ook helemaal richten op het kaatsseizoen.
De ploeg kaatsers wordt wel steeds kleiner, maar we hopen dit seizoen dat er meer kaatsers ons veld kunnen vinden. Vooral op de donderdagavond mag het op het veld wel wat drukker zijn.
Er zijn dit kaatsseizoen wat minder partijen op de agenda. Als er leden zijn die een wedstrijd missen en dat jammer vinden, kunnen zij deze altijd zelf organiseren.

Ook dit jaar zijn onze wedstrijden weer open voor leden van de naast gelegen kaatsverenigingen en de leden van Reitsje Him kunnen ook kaatsen bij andere verenigingen in Leeuwarden. We hangen een lijst met alle wedstrijden van de Leeuwarder verenigingen in de kantine.
De echt gezamenlijke partijen staan in de kaatsagenda.
We gaan dit seizoen voor een goed kaatsseizoen met veel deelname en veel mooi kaatsweer.

Ook de jeugd kan weer vol aan de bak en wij hopen dat hier ook weer nieuwe kaatsers bijkomen, want hoe meer kaatsers hoe meer plezier.
Kom eens langs bij een partij van de jeugd. Zij verdienen publiek en aanmoedigingen bij de partijen.
We gaan er met z'n allen een mooien sportief sweizoen van maken met nieuwe mensen i het bestuur, de al zittende bestuursleden, de jeugdcommissie, de trainers, de leden en de supporters.

Een sportieve groet namens het bestuur.

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!